Chào mừng quý vị đến với website của cô giáo Tô thị Hoài - Trường Tiểu học Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

chào mừng 20/11

BÀI PHÁT BIỂU 20/11/2010

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể quý vị đại biểu!

H«m nay tai héi tr­êng x· CÈm S¬n tæ chøc lÔ  kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt N¹m .T«i xin thay mÆt cho toµn thÓ gi¸o viªn c¶ 3 tr­êng häc trong x· cã vµi lêi t©m sù trong buæi lÔ.

Lêi ®Çu tiªn cho phÐp t«i thay mÆt toµn thÓ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn xin göi tíi quý vÞ ®¹i biÓu mét lêi chóc søc khoÎ mét lêi chµo kÝnh träng nhÊt.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy cô và các vị khách mời thân mến!

 

Ngày 20/11 hàng năm là ngày hội thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Việc tổ chức ngày nhà giáo Việt nam rất phù hợp với truyền thống dân tộc, một dân tộc có hàng ngàn năm văn hiến và hiếu học.

          Con người là trung tâm của sự phát triển, một xã hội muốn phát triển một cách nhanh chóng và bền vững cần dựa vào sức mạnh của tri thức, lấy việc phát huy nguồn lực con người làm nhân tố cơ bản. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Chúng ta có thể khẳng định rằng trong chiến lược phát triển của một quốc gia thì giáo dục luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Để ghi nhận công lao , đề cao vị trí xã hội và động viên khuyến khích các nhà giáo, Đảng và Nhà nước ta đã quy định và tặng thưởng những danh hiệu cao quý “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” cho các thầy cô có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

                    Với địa phương xã chúng ta, nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự nổ lực của các thầy cô giáo mà trong những năm vừa qua phong trào dạy và học của xã  CÈm S¬n đã có những bước phát triển tích cực, giáo dục xã nhà ngày càng tiến bộ.  Hàng năm số lượng trẻ đến trường lớp đều đạt kế hoạch, cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang hơn, nhiều học sinh và giáo viên đã đạt được thành tích cao trong các hội thi cÊp huyện, tỉnh.  Mặt bằng dân trí ë địa phương đã được nâng lên rõ rệt .

 

   Những thành tựu cơ bản được thể hiện như sau:

+ Tỉ lệ huy động học sinh đến trường ngày càng cao. Cuộc vận động “Hai không” được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng.

+ Đội ngũ CBGV có lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình trong giảng dạy, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

+ Chất lượng 2 mặt giáo dục học sinh ngày càng nâng cao. Số lượng  GV giái ,học sinh giỏi các cấp ngày càng nhiều.

 

          Thưa toàn thể quý vị đại biểu!

 

Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam trong bối cảnh đổi mới sâu sắc hệ thống giáo dục, vai trò và trách nhiệm của nhà giáo được đề cao rất lớn. Cuộc vận động “Hai không” đã mang đến những bước phát triển đột phá cho giáo dục nước nhà. Đất nước đã và đang hội nhập trọn vẹn vào thế giới rộng lớn, đòi hỏi năng lực, trí tuệ, phẩm chất của mỗi con người ngày càng cao. Để có những thế hệ công dân “vừa hồng vừa chuyên”, đóng góp tích cực vào sự phát triển thì sứ mạng của giáo dục là vô cùng lớn lao, vai trò của nhà giáo là vô cùng quan trọng.Vinh quang của nhà giáo hóa thân vào trong sự thành đạt của học trò

Có người nói nghề dạy học như người đưa đò, đưa người ta qua sông đến bến bờ mới còn mình thì vẫn ở lại với con đò. Công lao của nhà giáo sẽ không uổng phí bởi những con người đã “sang đò” kia sẽ đem hết năng lực và nhiệt tình để phụng sự đất nước. Không như những ngành nghề khác, có thể thành công sớm, kết quả thu được của giáo dục là cả một quá trình đòi hỏi thời gian. Trồng cây mười năm, trồng người trăm năm, đó là cả một quá trình bền bỉ không ngừng.

Hiện nay, vị thế của đất nước ngày càng nâng cao thì thời cơ và thách thức về sự hội nhập và cạnh tranh là rất lớn, đòi hỏi đội ngũ nhà giáo  trong đó có các thầy cô đang công tác trong xã CÈm S¬n phải ra sức phấn đấu rèn luyện tay nghề, nâng cao nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức Cách mạng… để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình là chăm lo bồi dưỡng cho thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đất nước. Trách nhiệm ấy thật nặng nề nhưng cũng rất vinh quang cña tÊt c¶ mçi chóng ta.

Mét lÇn n÷a tôi xin kính chúc sức khoẻ đến tất cả các thầy cô giáo. Kính chúc quý vị đại biểu hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn!

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Tô Thị Hoài @ 19:34 18/01/2013
Số lượt xem: 174
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến