Chào mừng quý vị đến với website của cô giáo Tô thị Hoài - Trường Tiểu học Cẩm Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trường Tiểu Học Cẩm Sơn - Anh Sơn - Ngh An
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Cẩm Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Bùi Thị Hạnh, Trần Thị Hiền
Đã đưa lên 71 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 192 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1634 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này